FÖR UPPHANDLANDE MYNDIGHETER ERBJUDER JAG KONSULTHJÄLP INOM HELA UPPHANDLINGSPROCESSEN FRÅN BEHOVSANALYS OCH FRAMTAGANDE AV UPPHANDLINGSDOKUMENTATION TILL UTVÄRDERING OCH AVTALSTECKNANDE.

 

JAG ÅTAR MIG I FÖRSTA HAND SPECIFIKA UPPHANDLINGSÄRENDEN MEN KAN ÄVEN I VISS MÅN VARA ÖPPEN FÖR BEMANNINGSUPPDRAG, KORTARE ELLER LÄNGRE PERIODER, HEL ELLER DELTID.

 

MYCKET GOD KUNSKAP OCH ERFARENHET INOM AMA OMRÅDET, AB 04, ABT 06, ABK 09.

 

 

BISTÅR ÄVEN MED JURIDISK RÅDGIVNING INOM AVTALS- AFFÄRS- OCH ENTREPRENADRÄTT SAMT KAN SJÄLVKLART HJÄLPA TILL VID EVENTUELLA ÖVERPRÖVNINGAR.

 

 

 

 

UPPHANDLINGSKONSULTEN.SE