Jag, Torbjörn Olsson, har sedan 2005 jobbat inom upphandlingsprocessens underbara värld, först som avtalscontroler under åtta år och sedan från januari 2013 renodlat som upphandlare.  Jag kan bistå med allt inom upphandlingsprocessen, allt från behovsanalys och framtagande av upphandlingsdokument till hjälp vid överprövningar och allt därimellan.

 

Upphandlarerfarenhet från både Landsting och Kommun, har både jobbat som strategisk upphandlare, upphandlingsjurist samt som generalist i egenskap av enda upphandlare i en mellanstor kommun.  Utöver varu- och tjänsteupphandlingar har jag flera års erfarenhet av entreprenadupphandlingar. Van att jobba med både LOU och LUF, Tendsign och E-avrop.

 

Nedan följer några exempel på olika typer av upphandlingar jag under åren genomfört.

 

Entreprenader

Partnering, ny förskola med åtta avdelningar

Partnering, nybyggnation av hyresrätter 45 - 50 lägenheter i två punkthus om 5 till 7 våningar

Patnering, nybyggnation av hyresrätter, tre lamellhus om ca 35 lägenheter

Caféinredning

Läktare idrottsplan

Måleritjänster

Golvarbeten

Elarbeten

Luft & Ventilationsarbeten

Plåt & Smidesarbeten

Takarbeten

Hydraulikarbeten

Ytbehandlingsarbeten

Glasarbeten

Markarbeten

Rivning & Sanering

Byggreparation och mindre byggarbeten

Ledningsnätskontroll (ovidkommande vatten)

Sjölagd överföringsledning

Relining VA

Brounderhåll

Förebyggande underhåll kraftförsörjning el

Underhåll offentligbelysning

Sprinklersystem

Tekniska konsulter inom ett stort antal områden

Projektering och nybyggnation Återvinningscentraler 

 

Varor

Kaffeautomater

Traktor

Redskapsbärare

Lastbilar

Personbilar

Däck & däckservice

Fordon till räddningstjänst, släckfordon, tankbil, miljöbil, höjdfordon etc

Larmställ Räddningstjänst

Krossprodukter

Legionella filter

Dokument och ärendehanteringssystem

Larm boende

 

Tjänster

Bemanningstjänster 

Revisorstjänster

Skolskjutsar

Skolsköterska

Bevakningstjänster

Städtjänster

HVB boende

Måltidstransporter

Kyltransporter

Slamsugningstjänster

Avfallstransporter

Vinterväghållning

Miljökonsulter

Servicedesk IT

 

 

 

 

Referenser kan tillhandahållas efter begäran.

Om mig...

UPPHANDLINGSKONSULTEN.SE